Zmiana url dla podstron

Mam w modelu


 return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria' => $criteria,

      'pagination' => array(

        'pageSize' => 10,

        'pageVar' => 'page'

      ),

    ));

Adresy wyglądają następująco /kontroler/akcja/page/nr_strony chciałbym, aby url wyglądał kontroler/akcja/nrStrony. Pozostawiając pageVar puste pojawiają się dwa ukośniki przez numerem strony.

W pliku konfiguracyjnym aplikacji w konfiguracji url managera musisz dodać regułę:


'<controller:\w+>/<action:\w+>/<page:\d+>' => '<controller>/<action>'

Na bank będzie to kolidowało z regułą:


'<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/<action>'

Musisz więc wybrać, albo jedno, albo drugie. Ewentualnie sprecyzować reguły.