zii.widgets.grid.CGridView button image

merhabalar

mesajlar adında bir gridview var. View butonuna mesaj eğer okundu olarak ayarlı ise “Acık mesaj” resmini, okunmamış ise “kapalı mesaj” resmini getirmek istiyorum. Ama ‘imageUrl’=>mesajImage($data->OKUNDU), kısımda $data yı tanımıyor tırnak içinde belirtiyorum yine yemiyor. nasıl yapabilirim

<?php

function dateFormat($date){

&#036;dateController = new SiteController();


return &#036;dateController-&gt;dateFormat(&#036;date);

}

function mesajImage($okundu){

if(&#036;okundu == 0)


	Yii::app()-&gt;request-&gt;baseUrl.'/images/mesaj.png';


else


	Yii::app()-&gt;request-&gt;baseUrl.'/images/acikmesaj.png';

}

$this->widget(‘zii.widgets.grid.CGridView’, array(

'id'=&gt;'iletisim-grid',


'dataProvider'=&gt;&#036;model-&gt;search(),


'filter'=&gt;&#036;model,


'columns'=&gt;array(


	array(  


		'type'=&gt;'raw', 


    'name'=&gt;'ID',


    'value'=&gt;'&#036;data-&gt;ID',


		 'htmlOptions'=&gt;array('style'=&gt;'width:40px'),


  ),


	'EPOSTA',


	'ADSOYAD',


	array(  


		'type'=&gt;'raw', 


    'name'=&gt;'TARIH',


    'value'=&gt;'dateFormat(&#036;data-&gt;TARIH)',


		 'htmlOptions'=&gt;array('style'=&gt;'width:150px'),


  ),


	'MESAJ',


	array(


		'class'=&gt;'CButtonColumn',


		'template'=&gt;'{view}{delete}',


		'buttons'=&gt;array


		(


			'view' =&gt; array


			(


				'label'=&gt;'Mesaj',


				'imageUrl'=&gt;mesajImage(&#036;data-&gt;OKUNDU),


				


			),


			


		),


	),


),

)); ?>

$data yerine $model olarak belirtmeniz gerkiyor.


'license' => array

(

	'label'=>Yii::t('trans','Lisans Ekle'),   //Text label of the button.

	'imageUrl'=>Yii::app()->baseUrl.'/images/license.png', //Image URL of the button.

	'click'=>'function(){addLicenses(this,'.$model->companyID.')}',  

)

olmuyor hocam aynen buradada $model->companyID kullandım olmuyor. ID yi

ancak javascrit ile tablonun içinden bulup çekiyorum.