Zapisanie do kontrolera za pomocą Ajaxa

Witam

Mam problem z przekazaniem tablicy z danymi do kontrolera.

view:
$this->registerJs('jQuery("#button1").on("click", function() {

  var table = new Array();

  for(var i=0; i<5; i++) {

   table[i] = i*3;

  }


  $.ajax({

    type:"POST",

    url:"?",

    data: {table: table},

    

      success:function() {

        alert("Wysłano do bazy danych");

      },


      error: function(blad) {

        alert( "Wystąpił błąd");

        console.log(blad);

      }

  });

});', $this::POS_END, ''); controller:
if(Yii::$app->request->isPost) {

  echo "jest";

}

else {

  echo "nie ma";

}Chciałbym pobrać tą tablicę i zapisać do bazy, ale nawet nie ma request Post.

Dziękuję za pomoc

Witam,

Jak dla mnie to we właściwości url powinna być ścieżka do właściwego kontrolera i docelowej akcji. Coś na wzór controlle/action

Kod do pobrania danych
$table = Yii::$app->request->post('table');