Zależne pola, walidacja JS

Mam dwa pola które są zależne od siebie. Różnice między nimi nie mogą przekroczyć pewnych granicznych wartości. W rules mam dla obu pól w parametrze whenClient ustawioną funkcję JS. Pole które jest akurat edytowane dobrze się waliduje, znika lub pojawia się odpowiedni komunikat błędu. Próbuję ustawić komunikat na drugim polu przez:


$('#zamowienie-form').yiiActiveForm('updateAttribute',keyB,['Różnica między szerokością A i B ...']);

Niestety otrzymuję błąd: Uncaught Error: Method updateAttribute does not exist on jQuery.yiiActiveForm

Próbowałem użyć:


$('#zamowienie-form').yiiActiveForm('validateAttribute',keyB);

Jeśli edytuję pierwsze pole wówczas wszystko działa dobrze. Jeśli edytuję drugie pole to niestety nie. Tak jak by uznawało, że wcześniejsze pole już jest zwalidowane dobrze i go nie rusza nawet.