Zaawansowane wyszukiwanie multiple w CDbCriteria

Czy da się w metodzie CDbCriteria, compare użyć funkcji multiple z formularza checkbox ?

Chodzi mi o użycie w formularzu wyszukiwania dla CGridView checkbox, np chce wyszukać kilka wartości GET dla jednej zmiennej.

Postać adresu:


/Ogłoszenia?Post%5Bbrange%5D=$pierwszaZmienna,$drugaZmienna,$trzeciaZmienna,...

Dodam że zmienne miały by byc wyszukiwane poprzez OR

Myślę, że odpowiedź masz w dokumentacji funkcji compare. => po prostu przekaż tablicę