YiiAsset

[color=#1C2837][size=2][right]

[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]دوستان عزیز اگر ممکن است پاسخ بنده را بدهید:[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]

[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]در[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]AppAsset[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]در قسمت دپندنسی ها ، فایل[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]YiiAsset[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]را میدانم که جهت فراهم نمودن اسکریپت های جاوااسکریپت اصلی فریم ورک یی میباشد و خودش باعث لود شدن جی کوئری میشود.[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]اما میخواهم به طور خاص بدانم که منظور از جمله چیست و دقیقا چه کاربردی دارد[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]سوال مهم من این است که آیا همیشه به آن نیاز است و در چه صفحات و اسکریپت هایی کاربرد دارد. یعنی اگر مثلا در یک صفحه ای که طراحی کرده ایم و از هیچ ماژول یی استفاده نکرده ایم، اگر نباشد چه میشود؟[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]همچنین آیا در صفحات فرم ها به آن نیاز است؟[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]

[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]اگر ممکن است پاسخ دهید و کاربرد این فایل را جامع بگویید.[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]

[/right][/size][/color][color=#1C2837][size=2][right]با تشکر[/right][/size][/color]