راه اندازی اولیه در yii2advanced

[font="Tahoma"][rtl]برای مشخص کردن development mode یا production mode از فایل init.bat استفاده کردم

سری اول development mode رو انتخاب کردم، بعد توی فایل main-local.php از مسیر common/config تنظیمات رو انجام دادم

بعد خواستم تست کنم که ببریم روی production mode به چه صورت هست، از فایل init.bat گزینه production mode رو انتخاب کردم و بعد overwrite all رو زدم و همه چیز رو تغییر داد و ریست کرد

باید دقیق چی رو overwrite کنم؟[/rtl][/font]