[Yii2] Pjax i przeładowanie strony

Witam,

Stosując widget Pjax napotkałem dziwny problem. Czasami zdarza się, że korzystając z pól wyszukiwarki przeładowuje mi się strona, a nie powinna.

      <?php Pjax::begin(); ?>


      <?= GridView::widget([

        'id' => 'grid1',

        'dataProvider' => $dataProvider,

        'filterModel' => $searchModel

        'columns' => [

          [

            ...

        ],

      ]); ?>

      <?php Pjax::end(); ?>Zwróć uwagę na atrybut ‘timeout’ widgetu pjax - domyślnie ustawiony na 1000 (ms).