[yii2] GridView i rbac

Wygenerowałem cruda przy pomocy Gii, ale w paginacji nie mam linków do pierwszej oraz ostatniej strony. Wiem, że ilość wyświetlanych elementów ustawia się w


$dataProvider = new ActiveDataProvider([

    'query' => $query,

    'pagination' => array('pageSize' => 30),

]);

, ale jak zrobić żeby pokazały się linki do pierwszej i ostatniej strony.

Pytanie 2# odnoście rbac.

Czy tworząc rolę mogę dla użytkownika który do niej należy ustawić ręcznie mniej lub więcej uprawnień. Chodzi o sytuację gdzie mam powiedzmy 20 userów przypisanych do roli która ma uprawnienia przeglądaj,edytuj. Załóżmy że użytkownik "andrzej" jest zaufany i ma mieć również uprawnienia do usuwania, a z kolei "janusz" może tylko przeglądać.

Przykład jest trywialny ale ról będzie kilka, użytkowników wielu, a nie chce tworzyć specjalnych ról dla 2 czy 3 osób.