Yii1 Deklaracja skryptów js

Witam.

Przeszukałem trochę stron ale nie znalazłem odp.

main.php
'components' => [

...

	'clientScript' => [

		'packages' => [

			'validationEngine' => [

				'baseurl' => 'ext.validationEngine',

				'js' => [

					'languages/jquery.validationEngine-en.js',

					'jquery.validationEngine.js'

				],

				'css' => ['css/validationEngine.jquery.css'],

				'depends' => ['jquery']

			]

		],

	],

],Trzeba dodać do pliku views/layouts/main.php
<?php

	$cs=Yii::app()->clientScript;

	$cs->registerPackage('validationEngine');

?>Teraz niby wszystko gra. JQ dołącza do wygenerowanego pliku,

languages/jquery.validationEngine-en.js

jquery.validationEngine.js

css/jquery.validationEngine.css

też. Te wszystkie 4 pliki dołącza z katalogu assets/ Jednak JQ jest tam kopiowany poprawnie a trzy pozostałe nie. Wymienione trzy pliki znajdują się w katalogu protected/extensions/validationEngine zgodnie z pierwszym opisem. Podczas generowania strony nie pokazuje błędów/uwag. Prawa dostępu do tych plików też sprawdziłem i są poprawne. Co robię źle?

Zmieniłem wywołanie z:
	$cs=Yii::app()->clientScript;

	$cs->registerPackage('validationEngine');na:
	Yii::app()->clientScript->coreScriptPosition=CClientScript::POS_HEAD;

	Yii::app()->clientScript->registerCoreScript('validationEngine');I to zamyka temat. :rolleyes: