سایت "شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک" و فریم ورک Yii

[font="Tahoma"][rtl]با یه بررسی اجمالی متوجه شدم این سایت

http://www.shaparak.ir/forms/acceptorInformations

با فریم ورک Yii پیاده شده .

خیلی خوشحالم که کم کم سایتهای دولتی رو میبینم که اولا از asp استفاده نکردن و دوما با تکنولوژی روز پیاده شدن .

جای بسی خوشحالی است .

[/rtl][/font]