ترجمه ی راهنمای Yii

salam dustam,age movafegh bashid be nazaram bad nist rahnamay Yii ro be farsi bagardounim , ham reghbati mishe vase doustani k taze mikhan shorou konan (mese khodam) ham savabe!!,

midounim ke harchi Yii kar tou iran bishtar bashe be nafee khodemounam hast.

age movafeghido komak mikonid lotfan eelam konid ta baham karo shorou konim,

ba tashakor.

[rtl]

من هستم فقط چرا شما پیاماتو فارسی نمی نویسی!

[/rtl]