Yii Wyświetlanie Rekordu Po Dodaniu Ajax

Witam,

Posiadam system komentarzy. W nim posiadam diva do którego z bazy wyrzuca mi rekordy z komentarzy.

Jednakże chciałbym aby po dodaniu rekordu od razu się wyświetlił bez odświeżania strony. Komentarze są wyrzucane po pętli do diva.

Jak to zrobić?

Najłatwiej to chyba wrzucić komentarze w CListView i po każdym wysłaniu ajaxem formularza odświeżać CListView.

Rozumiem,

Dodałem do CListView :


<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array(

    'dataProvider'=>$dataProvider,

    'itemView'=>'_view',

    'id'=>"message_id",

)); ?>

oraz w ajaxbutton :


<?php

      echo CHtml::ajaxSubmitButton(

          'skomentuj', array('task/reqTest03'), array(

        'success' => 'js:function(data){$.fn.yiiListView.update("message_id",{});}',

        'update' => '#commentdiv',

          )

      );

      ?>

I dostaje :


TypeError: $.fn.yiiListView is undefined

Z tego co pamiętam, to robiło się to jakoś prościej. Próbowałeś w update dla ajaxButtona podać id CListView?

Coś w ten deseń:
<?php echo CHtml::ajaxSubmitButton(

  'skomentuj', array('task/reqTest03'), array(

  'update' => '#message_id',

)); ?>