Yii Mail Wiadomość Tekstowa I Html

Witam, czy istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail, która będzie zawierała treść html oraz tekstową (dla użytkowników, którzy nie mogą odczytać wiadomości html)? Obecnie wysyłam maile w ten sposób:
    $message = new YiiMailMessage;

    $message->view = "new";

    $params = array('param' => 'jakis');

    $message->setBody($params, 'text/html');

    $message->subject = 'My TestSubject';

    $message->addTo('xxxxx');

    $message->from = 'xxxxxx';

    Yii::app()->mail->send($message);W pliku new.php znajduje się list html. Chciałbym zdefiniować jeszcze wersję tekstową.

A dokumentacja rozszerzenia, którego używasz, nic na ten temat nie mówi? Podaj chociaż nazwę.

Ext PhpMailer

Tutaj, jest rozszerzenie z którym sobie poradzisz :)

$mail->AltBody // wersja tekstowa

$mail->MsgHTML // wersja HTML