YII jquery POMOCY

Witam,

Bardzo proszę o pomoc umieściłem na stronie widoku site/index startowej aplikacji testDrive poniższy kod, niestety nie uruchamia się zdefiniowana w nim funkcja, która ma wyświetlić okienko z napisem kuku. W podglądzie strony pojawia się jej definicja niestety po kliknięciu na ajaxLink nic się nie dzieje. Przeglądnąłem już trochę stron niestety nie umiem znaleźć błędu

pozdrawiam Jurek


<?php echo CHtml::ajaxLink(

  $text = 'Click me', 

  $url = '/', 

  $ajaxOptions=array (

    'type'=>'POST',

    'dataType'=>'json',

    'success'=>'function(){ alert("kuku")}'

    ), 

  $htmlOptions=array ()

  ); ?>

Taki bonus raczej słabo udokumentowany. Cały kod przechodzi przez metodę encode klasy CJavaScript która go zamienia na odpowiednik JavaScript. Zawartość indeksu ‘indeks’ jest traktowana jako zwykły string. Aby Yii potraktowało kod jako czysty i bezpieczny JavaScript, należy zawartość poprzedzić prefiksem ‘js:’


 'success'=>'js:function(){ alert("kuku")}'

lub przekazać pod tym indeksem obiekt klasy CJavaScriptExpression


 'success'=> new CJavaScriptExpression('function(){ alert("kuku")}')

Witam

Dziękuje za odpowiedź,

przyczyna była bardziej banalna, element $url musi wskazywać na poprawną funkcję w php, funkcja ta musi być poprawna, a ewentualne błędy w niej nie są wyświetlane, jedynym skutkiem jest brak wykonania funkcji js success - logiczne :), pomogła konsola w firefox’ie

pozdrawiam Jurek