Wywołanie rendera

Siemanko. Pewnie błahe pytanie ale jest :) Mam kontroller:
<?php

class TestController

{

  public function actions()

  {

    return array(

      'edit' => 'application.....EditAction',

    )

  }

}

?>no i w pliku EditAction.php chciałbym zrobić coś w stylu:

$this->render(‘edit’);

ale oczywiście się nie da :) jak to uczynić? :)

Potrzebujesz wywołać w metodzie run() kontrolera następujący kod:
$this->getController()->render( 'path.to.view.file' , array( 'model' => $model ) );Można również prościej:
$this->controller->render('edit');