Wyszukiwarka biorąca pod uwagę polskie znaki

Mam prosty kod


model()->findByAttributes(

      array(),

      array(

        'condition' => 'name = :name',

        'params' => array(':name' => $name)

      )

Problem w tym, że szukając np. ąbć wyszukuje również wyraz "abc". Jak zrobić, aby odróżniane były polskie znaki?

Jaka baza danych?

MySQL, mam ustawione kodowanie utf8_general_ci. W Yii jako charset ustawione "utf8"

W bazie ustaw dla tego pola utf8_polish_ci