Wyświetlanie kolumn jako wierszy w panelu administratora

Jestem początkujący i potrzebuję małej pomocy.

Mam w bazie danych tabele Ustawienia i w niej 5 kolumn.

Stworzyłem możliwość edytowania w panelu admina ale chciałbym żeby nagłówki tabel wyświetlały się w rzędach a nie w kolumnach, bo w tabeli mam tylko jeden rząd danych i nie będę dodawał innych. Jak to zrobić? Jak zmodyfikować ten kod?


<?= GridView::widget([

'dataProvider' => $dataProvider,

'columns' => [

['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],


'id',

'tytul_strony',

'opis_strony:ntext',

'metatagi:ntext',

'email:email',


['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],

],

]); ?>

I druga sprawa, chciałbym żeby zamiast przycisku Stwórz był przycisk edycji, zmieniłem link z create na update&id=1 ale w przeglądarce dostaję error404 i mój link wygląda tak: "update%26id%3D1" zamiast tak "update&id=1"


<?= Html::a('Create Ustawienia', ['update&id=1'], ['class' => 'btn btn-success']) ?>

GridView służy do przedstawiania wielu danych. Zamiast tego możesz wykorzystać DetailView

Jeżeli chodzi o tworzenie linków i przekazywanie zmiennych do URL to poczytaj o klasie pomocniczej Html