Właściwość "CContentDecorator.views" nie jest zdefiniowana.

Podczas odpalania modułu gii otrzymuję następujący błąd:

W DefaultController gii mam zdefiniowaną ścieżkę do column1:
class DefaultController extends CController

{

	public $layout='/layouts/column1';plik column1 wygląda następująco:
<?php $this->beginContent('gii.views.layouts.main'); ?>

<div class="container">

	<div id="content">

		<?php echo $content; ?>

	</div><!-- content -->

</div>

<?php $this->endContent(); ?>dodam, że plik main znajduje się w katalogu /framework/gii/views/layouts/main.php oraz zawiera:
<?php echo $content ?>EDIT:

Wgrałem starszą wersję do katalogu framework, wszystko ładnie śmiga :huh: