Wiget CMultiUpdateFiles

Mam dwa problemy z tym wigetem.

  1. Narzędzia developerskie pokazują komunikat:

Uncaught TypeError: jQuery(…).MultiFile is not a function

at HTMLDocument.<anonymous> (211:2337)


at i (jquery-1.12.0.min.js:2)


at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.12.0.min.js:2)


at Function.ready (jquery-1.12.0.min.js:2)


at HTMLDocument.K (jquery-1.12.0.min.js:2)

Mimo tego wiget pobiera pliki poprawnie.

jquery.multifile.js - jest wczytywany w nagłówku.

Oprócz powyższego błędu, w jednym miejscu, mimo wczytywania arkusza stylu, nie formatuje fragmentu kodu.

  1. Czy można a jeśli tak to jak to zrobić kilkukrotnie wybrać pliki do upload tak aby wszystkie wybory były zapamiętane? Teraz mam tak, że gdy wybiorę raz z jednego folderu jakieś pliki to próba dobrania innych plików nadpisuje poprzednie i upload kończy się przesłaniem tylko ostatnio wybranych.

Dziękuję za pomoc.

Oba problemy rozwiązane.

Nie wiedzieć czemu Yii nie respektowało zależności jquery.multifiles.js od jq.

Nadpisałem tę zależność w config/main.php