Widget a instrukcja inicjacyjna JQ.

Wita serdecznie.

W pliku yii/framework/web/js/packages.php jest wpis:
'multifile'=>array(

	'js'=>array('jquery.multifile.js'),

	'depends'=>array('jquery'),

),Ale ‘depends’ nie jest respektowane. Dlaczego?