غیر فعال کردن ثبت نام


(Asemandata) #1

سلام

چطور می توان در سایتی که با

yii

طراحی شده قسمت ثبت نام را غیر فعال کرد یا این قسمت را حذف نمود؟

با سپاس