غیر فعال کردن ثبت نام

سلام

چطور می توان در سایتی که با

yii

طراحی شده قسمت ثبت نام را غیر فعال کرد یا این قسمت را حذف نمود؟

با سپاس