بررسی وب سایت

[right]سلام یک وب سایت که با yii طراحی شده کسی هست که بتواند بررسی کند و تغییراتی که لازم دارد راهنمایی نماید یا انجام دهد ؟

با سپاس[/right]