سرچ کوئری

[right][center][right][left][right][left][font="Tahoma"]سلام دوستان

PostSearch

میخاستم در کوئری سرچ خودم کل دیتابیس را سرچ کنم همه جداولم را سرچ کنم اما در اینجا فقط همون جدول مثلا پست و جداولی که ارتباط دارند رو سرچ می کنه حالا باید چکار کنم که در این مدل کل جداولم را بیاره ؟[/font][/left][/right][/left][/right][/center][/right]

برای این کار می توانید از سرچ کنسول هم استفاده نمایید. آموزش گوگل سرچ کنسول برای یادگیری آن بسیار مفید و. خوب است.