استخدام برنامه نویس ییی محل کار: تهران متروی زین الدین

سلام

جهت انجام یک پروژه یه یک برنامه نویس ییی با سابقه کار نیازمندیم

محل کار: تهران متروی شهید زین الدین

ارسال رزومه به info@ngp-co.com

متشکرم