مجموعه سوالات متداول

[right]درود

من با یه مشکلی روبرو شدم توی یی فریمورک و اومدم توی این فروم و دیدم تاپیکی برای این سوالات متداول نیست و گفتم این تاپیک رو بزنم و اول هم سوال خودم رو مطرح کنم :

من با کچ آل می خوام کار کنم ولی با یه مشکلی روبرو می شم :

کد های مربوطه :[/right]
===============main.php========================

	'catchAll'=>[

		'site/close',

		'hours'=>5,

	],	

==================SiteController======================

public function actionClose($hours)

	{

		return $this->render('close',['h'=>$hours]);

	}

=================close.php======================

site is close for <?= $h ?> hours.

=================Error======================

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS - This webpage has a redirect loop[right]

مشکل از کجاست و چیکار کنم که از توی حلقه در بیام؟؟؟

[/right]