حذف تگ دور پیجکس

سلام دوستان

من می خام نتایج پیجکس تو یه تگ (دیو) مخصو نمایش داده بشه واسه همین این کارو می کنم

<cod>

 &lt;?php


  Pjax::begin(['timeout' =&gt; false,'id'=&gt;'show',


    'enablePushState' =&gt; false]);

  echo &#092;yii&#092;widgets&#092;ListView::widget(['dataProvider'=&gt;&#036;this-&gt;params['bookList'],'itemView'=&gt;'_booklistItem'])


  ?&gt;

  &lt;?php Pjax::end(); ?&gt;


  &lt;div id=&quot;show&quot;&gt;&lt;/div&gt;

</cod>

اما حالا یه مشکلی که هست اینه که دور خود widget

پیجکس یه دیو با ای دی شو میسازه و نتایج همونجا نمایش داده میشه

چطوری میشه ایت تگ رو از بین برد… یا نه کاری کرد که نتایج دقیقا توی دیو شو نمایش داده بشه

با تشکر