سوال

[right]سلام من تازه کارم برام سوال شده چجور میشه جاوا را لینک داد به پروژه؟

C:\xampp\htdocs\projectnew\js\bootstrap.js

C:\xampp\htdocs\projectnew\js\jquery.min.js

[/right]

[right]

فکر کنم منظورتون جاوا اسکریپت هست. بعد شما مطمئنی که با فریمورک آشنا هستی؟

به نظرم ابتدا داکیومنت های فریمورک را مطالعه کنید و مطمئنم تعداد زیادی داکیومنت هست که به صورت جامع شما رو به جواب میرسونند.[/right]