تغییر زبان

[font="Tahoma"]

[rtl]

سلام دوستان

خسته نباشید

هرکاری می کنم کند زیر نه خطا می ده و مقدارش تغییر می کنه:

[/rtl]
\yii\helpers\VarDumper::dump(\Yii::$app->language, 10, true);[rtl]

می خوام حین اجرا زبان رو عوض کنم و بین fa-IR و en-US سوییچ کنم

از این کد هم برای تغییر زبان استفاده کردم :

[/rtl]
/**

  * To change the language by user

  * @param string $lang selected language by user, default is persian language

  * @return \yii\web\Response

  */

  public function actionChangeLanguage($lang = 'fa-IR'){

    $allowed_languages = ['fa-IR', 'en-US'];

    $selected_language = in_array($lang, $allowed_languages) ? $lang : 'fa-IR';

    \Yii::$app->language = $selected_language;

 

    return isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $this->redirect($_SERVER['HTTP_REFERER']) : $this->redirect(Yii::$app->homeUrl);

  } [rtl]

ممنون می شم راهنمایی کنید

[/rtl][/font]

http://www.yiiframework.com/forum/index.php/topic/69014-change-language-solved/page__p__293436#entry293436