فرستادن چند ردیف به کنترلر

[right]

سلام

میخوام یک فیلد از تمام ردیف های جدول رو از طریق فرم به کنترلر بفرستم اما به مشکل برمیخورم

از طریق یک سابمیت باتن میخوام این کار انجام بدم اما فقط ردیف آخر رو به کنترلر میفرسته

ممنون میشم کمک کنید

[/right]
<?=Html::beginForm(['setting/update'], 'post', ['enctype' => 'multipart/form-data'])?>


<?php foreach ($models as $k => $v): ?>


   <?=$v['setting_name']?>

<?=Html::input('text', 'setting_value', $v['setting_value'])?>


  <?php endforeach;?>

  

  <?=Html::submitButton('Submit', ['class' => 'submit'])?>

<?=Html::endForm()?>مشکل حل شد

name ها یکی بودن