عدم اجازه به همه کاران

[right]

سلام برای اینکه بین کابران سایت و دیگر کاربران تمایز ایجاد بشه از این کد استفاده کردم

به شما که تجربه کاری دارید شیوه خوبی هست

و این

accessRols

چرا کار نمیکنن ایا تنظیمات خاصی دارن که باید انجام بشه

[/right]
public function init()

{

if(Yii::app()->user->isGuest)  {

    $this->redirect(array('site/index'));

  }

}


	public function accessRules()

  {

    return array(

      array('deny',

        'actions'=>array('create', 'edit'),

        'users'=>array('?'),

      ),

      array('allow',

        'actions'=>array('delete'),

        'roles'=>array('admin'),

      ),

      array('deny',

        'actions'=>array('user_manage'),

        'users'=>array('*'),

      ),

    );

  }


[right][size="4"][size="4"]آیا مطمئن هستید که در فیلترهای این کنترلر

accessControl

را وارد کرده اید؟

ضمنا شما قانون

deny all users

را از قوانینتان حذف کرده اید که احتمالا باعث مشکلاتی میشود مگر اینکه مطمئن باشید که میدانید دارید چیکار میکنید

برای اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید داکیومنت یی را مطالعه کنید

[/size][/size][/right]