مشکل نمایش پست ها در کتگوری

[b][size="4"][right]سلام دوستان

من برای نوشته هام کتگوری ساختم

همه چیز درسته و خوب کار میکنه . مشکل عجیبی دارم اونم اینه که از کتگوری آی دی 1 تا آی دی 9 هر نوشته ای که در کتگوری های خودش ارسال میکنم درست میره در کتگوری لیست میشه بدون مشکل ولی از کتگوری آی دی 10 به بعد هر نوشته ای که ارسال میکنم علاوه بر کتگوری خودش میره در کتگوری id 1 هم میشینه - اینجوری نوشته در 2 کتگوری قرار میگیره!!!!!

اکشن لیست کردن من به این شکله

[left]


 public function actionCategoryList($id)

{ 

  $criteria=new CDbCriteria(array(

         

    'condition'=>'status='.Post::STATUS_PUBLISHED,

    'order'=>'create_time DESC',


  ));

  if(isset($_GET['tag']))

    $criteria->addSearchCondition('tags',$_GET['tag']);

 

       

      $criteria->addSearchCondition('id_category',$id);

       

  $dataProvider=new CActiveDataProvider('Post', array(

    'pagination'=>array(

      'pageSize'=>Yii::app()->params['postsPerPage'],

    ),

    'criteria'=>$criteria,

  ));

 

  $this->render('index',array(

    'dataProvider'=>$dataProvider,

  ));

}

[/left]

آی دی کتگوری هام درست ذخیره میشن

مثلا من الان یک نوشته ی جدید ارسال کردم در دیتابیس آی دی کتگوریش 10 هست

ولی در لیست گیری علاوه در خود کتگوری 10 در کتگوری 1 هم پست نمایش داده میشه

دقیقا هم از کتگوری 9 به بعد این مشکل برام پیش میاد

هر مطلبی در کتگوری 10 و 11 و 12 و … به بعد ذخیره میکنم در لیست گیری در کتگوری 1 هم میاد[/right][/size][/b]

ممنون میشم راهنمایی کنید قاطی کردم از دستش

:( کسی نیست؟

soali ke daram ine ke chera join nemigirin beyn do ta jadvaletoon????????????

aslan rah haletoon vasam gij konandast shoma do ta table post va categoury darin ke ba ham join hastand doroste??????????????????