اپلود عکس

[right]

سلام

میخوام با استفاده از

kcfinder , ckeditor

بتونم عکس هم اپلود کنم

برای اینکار 3 تا پوشه به نام های

uploads , ckeditor ,kcfinder

توی پوشه سایت همون کنار پوشه

ایجاد کردم protected

ولی ازم خطا میگیره که

مسیر برای اپلود فایل اشتباه هست و اینکه وقتی میخوام دستی مسیرو بهش بدم میگه حق دست رسی ندارم

تنظیماتی هم که انجام دادم اینطوری کجای کار مشکل داره

[/right]

تنظیمات توی ویو
<?php echo CHtml::textArea('متن کامل خبر', $model->text ,array('height'=>'800px','id'=>'text_update')) ?>
<script type="text/javascript">

  CKEDITOR.replace( 'text_update', {

     filebrowserBrowseUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/browse.php?type=files',

     filebrowserImageBrowseUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/browse.php?type=images',

     filebrowserFlashBrowseUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/browse.php?type=flash',

     filebrowserUploadUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/upload.php?type=files',

     filebrowserImageUploadUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/upload.php?type=images',

     filebrowserFlashUploadUrl: '<?php echo Yii::app()->baseUrl; ?>/kcfinder/upload.php?type=flash'

  });

</script>تنظیمات توی کنترلر
 $_SESSION['KCFINDER']['disabled'] = TRUE; // enables the file browser in the admin

      $_SESSION['KCFINDER']['uploadURL'] = Yii::app()->baseUrl."/uploads/"; // URL for the uploads folder

      $_SESSION['KCFINDER']['uploadDir'] = Yii::app()->basePath."/../uploads/"; // path to the [font="Tahoma"][rtl]مسیر رو عوض کن و پرمیشن پیشه های مربوطه رو به 777 تغییر بده

اگر از vps هم استفاده می کنی باید علاوه بر پرمیشن owner رو هم عوض کنی به user و user group مربوط به apache[/rtl][/font]