خطا در اتصال به دیتابیس

با سلام و خسته نباشید

متاسفانه من وقتی اطلاعات رو روی سرور آپلود کردم خطای زیر میده:

البته چند روز درست کار میکرد بعد از آپدیت سرور این خطای زیر رو میده باید چکار کنم؟
CDbConnection failed to open the DB connection: SQLSTATE[HY000] [2000] mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file[right]

کمتر از 5 هست php سلام گویا ورژن

php ورژن خودتونو کنترل کنید

این فریم ورک فقط با ورژن 5 به بالا کار میکنه

[/right]