به چند روش میشه تو یی با کوئری کار کرد؟

[right]

درود

به چند روش میشه جدول ساخت و با سی آر یو دی کار کرد وکوئری نوشت و از اینجور کارها؟بهترین روش کدومه؟

[/right]

http://www.yiiframework.com/doc/guide/

working with databases section