تغییر تم و اجرانشدن جاوااسکریپت یی

سلام

من برای بخش ادمین یک تم قراردادم که خود این تم شامل فایل های جاوااسکریپت زیادی هست

اما اسکریپت های خود یی اجرا نمیشه

مثلا سرچ قسمت هدر گرید ویو یا مثلا از

CMultiFileUpload

که استفاده میکنم نمیتونه چند تا فایل را آپلود کنه و هم اینکه نوع فایل را هم تشخیص نمیده

آیا باید فایل های جاوااسکریپت خود یی را هم برای برنامه تعریف کنم

[font="Tahoma"][rtl]به احتمال زیاد از یه فایل jqeury به جز مال خود yii استفاده کردیدغیرفعالش کنید و دوباره چک کنید [/rtl][/font]

متشکرم از جوابتون

درست وقتی همه فایل های جاوااسکریپ را پاک میکنم درست کار میکنه

اما من برای تم اونها را لازم دارم و نمیتونم پاکشون کنم

من فایل های را به صورت زیر تعریف کردم ولی باز هم خطا میده

$cs = Yii::app()->getClientScript();

$cs->registerCoreScript(‘jquery’);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/bootstrap.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/jquery-ui/jquery-ui.custom.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/jquery-ui-touch-punch/jquery.ui.touch-punch.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/caroufredsel.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/breakpoints/breakpoints.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/dataTables/jquery.dataTables.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/prettyPhoto-plugin/js/jquery.prettyPhoto.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/mCustomScrollbar/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/tagsInput/jquery.tagsinput.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/bootstrap-switch/bootstrap-switch.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/blockUI/jquery.blockUI.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/pnotify/js/jquery.pnotify.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/jquery.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/theme.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/custom/custom.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/plugins/isotope/isotope.pkgd.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/modernizr.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/mobile-detect.min.js’,CClientScript::POS_END);

$cs->registerScriptFile($baseUrl.’/js/mobile-detect-modernizr.js’,CClientScript::POS_END);

[rtl][font="Tahoma"]اين براي خود yii هست[/font][/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]اين براي پلاگينيه كه استفاده مي كنيددومي رو غير فعال كنيد و دوباره تست كنيدشما يه بار jquery رو include كرديد و ديگه نيازي نيست و مطمئنا نبايد به مشكل بر بخوريد[/rtl][/font]

[rtl]

یه مشکل دیگه که کدتون داره اینه که modernizr رو توی head باید لود کنید نه انتهای body

[/rtl]

[right]از راهنماییتون متشکرم

این فایل را که برداشتم مساله حل شد

:)

[/right]

[rtl][font="Tahoma"]

خواهش دوست عزیز

قابل نداشت

[/font][/rtl]