درخواست همكاري

[indent][size="5"][right]سلام دوستان .

در حال انجام يه پروژه هستيم . به علت محدود بودن زمان درخواست انجام برخي قسمت هاي آن را توسط دوستان حرفه اي داريم

در حال حاضر يك ماژول خبرنامه تحت فريم ورك يي نياز داريم[/right]

[/size][right]

[size="5"][b]YII

امكاناتي كه مد نظره

مثل خبرنامه هاي معموليه هر آنچه كه واسه يه خبرنامه نياز است و رعايت نكات استاندارد جهت جلوگيري از اسپم

دوستاني كه توانايي انجام پروژه را به صورت حرفه اي دارند لطفا پيغام خصوصي دهند

لظفا مبلغ و مدت زمان كار رانيز بفرماييد

[/right][/indent][/b][/size]

کسی نیستس واقعا/