شناختن کاربر ادمین

[font="Tahoma"][rtl]سلام

یه نگاهی به این کد بندازید که توی کنترلر هست:[/rtl][/font]


return array(

 

      array('allow', // allow all users to perform 'index' and 'view' actions

 

        'actions'=>array('index','view','create','captcha' ),

 

        'users'=>array('*'),

 

      ),

 

      array('allow', // allow authenticated user to perform 'create' and 'update' actions

 

        'actions'=>array('update'),

 

        'users'=>array('@'),

 

      ),

 

 

      array('allow', // allow admin user to perform 'admin' and 'delete' actions

 

        'actions'=>array('admin','delete'),

 

        'users'=>array('ali'),

 

      ),

 

      array('deny', // deny all users

 

        'users'=>array('*'),

 

      ),

 

    );

[font="Tahoma"][rtl]الان اینجا من ali رو به عنوان ادمین شناسوندم

حالا چطوی می تونم توی طول برنامه چک کنم که کاربر وارد شده ادمین هست یا کاربر معمولی[/rtl][/font]

http://www.yiiframework.com/wiki/60/