ایجاد جدول شخصی کاربران

[font="Arial"][right]سلام . میخوام بپرسم آیا کسی بلده چطور میشه وقتی کاربری ثبتنام که میکنه لحظه ی ثبتنامش یک جدول هم همراه حساب کاربریش ایجاد بشه ؟

من الان از داخل فایل ایجاد حساب کاربری چنین کاری کردم . اما با نام میهمان جدول ایجاد میشه . یعنی هنوز نام کاربری را نشناخته . چطور میشه این مشکل را حل کرد ؟[/right][/font]
this cod is in registeration.php

<?php


$h= $f;

$con = mysql_connect("localhost", "root", "")

or die(mysql_error());   

mysql_select_db("toto", $con)

or die(mysql_error());

mysql_query("CREATE TABLE $h(

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

PRIMARY KEY(id),

username VARCHAR(255),

password VARCHAR(255)) ENGINE=MyISAM ")

or die(mysql_error());   

mysql_close($con);  


?>

//////////////////

this cod is in RegistrationForm.php

		$rules = array(

			array('username, password, verifyPassword, email', 'required'),

			array('username', 'length', 'max'=>20, 'min' => 3,'message' => UserModule::t("Incorrect username (length between 3 and 20 characters).")),


			array($f='username'),
دوست عزیز کل این راهی که شما انتخاب کرده اید اشتباه است.

در یک طراحی معقول هیچ نیازی به ایجاد جدول نیست.

پیشنهاد می کنم اول مطالعاتی در باره پایگاه داده انجام دهید.