کوئری با گروپ بای وگرفتن تعداد از فیلد ها

[right]سلام

من یه کوئری نوشتم با کد زیر و نتیجه تقریبا درستی رو می گیرم یعنی گروپ بای درست انجام میشه و جوین درستی داره تا اونجا که فهمیدم ولی از مقدار کانت خبری نیست

کدهامو اینجا میزارم شاید بتونید کمکم کنید

[/right]

contrller:


$criteria=new CDbcriteria();

    $criteria->condition = 'serviceId=:serviceId';

    $criteria->params = array(':serviceId'=>1);

    $criteria->group = 't.user_Id';

    $criteria->select = array('t.user_Id,count(psh_profile_information_services.id) AS count');

    $criteria->join = 'left join psh_profile_information_services on t.id=psh_profile_information_services.profileInformationId';

    $moli= ProfileInformation::model()->findAll($criteria);

    $this->render('conectionpoint', array('moli'=>$moli ));view :


echo "user_Id: ".$mol->user_id." --- count:".<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/huh.gif' class='bbc_emoticon' alt='???' />?<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/huh.gif' class='bbc_emoticon' alt='???' />? ;از دالر مول هم پرینت آر گرفتم اینو بهم میده انگار چیزی اصلا لحاظ نکرده


ProfileInformation Object ( [_new:CActiveRecord:private] => [_attributes:CActiveRecord:private] => Array ( [user_Id] => 1 [createDate] => 1393/03/23 - 15:49:26 [modifiedDate] => 1393/03/23 - 15:49:26 ) [_related:CActiveRecord:private] => Array ( ) [_c:CActiveRecord:private] => [_pk:CActiveRecord:private] => [_alias:CActiveRecord:private] => t [_errors:CModel:private] => Array ( ) [_validators:CModel:private] => [_scenario:CModel:private] => update [_e:CComponent:private] => [_m:CComponent:private] => )
[rtl]سلام.

شما باید یک property به ProfileInformation اضافه کنید تا این کد کار کنه. دلیل کار نکردن این کد این هست که زمانی که YII میخواد field های توی query شما رو map کنه به یک object موفق نمیشه چون این property وجود نداره.[/rtl]
class ProfileInformation extends CModel

{


  public $count;


}[rtl]حالا میتونید نتیجه count رو توی $moli->count ببینید.[/rtl]

ممنون با راهنمایی شما حل شد