دعوت به همکاری

[font="Tahoma"][right]

جهت انجام یک پروژه خیلی بزرگ با مبلغ خیلی خوب نیاز به یک برنامه نویس

yii

مسلط و کاملا حرفه ایی در تهران به صورت پروژه ایی هستیم

علاقه مندان به شرکت در این پروژه بزرگ و ساکن در تهران می توانند رزومه خود را به این ایمیل ارسال کنند .

فقط وقت محدود است حداکثر تا هفدهم خرداد

m.kabir8895@yahoo.com

[/right][/font]