استفاده از پیغام های فارسی

[rtl]سلام دوستان

من از این لینک زیر استفاده کردم ولی اصلا جواب نمی ده، هیچ تغییری توی پیغام خطاها نمی کنه

لینک[/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]

نمیشه که کار نکنه

حتما language رو ست نمی کنی

صرفا تو config آوردن که فکر نکنم بشه

تو step1 به این قسمت توجه کردی؟[/rtl][/font]

A good idea is to implement application’s language management in a base controller, overriding init() method. Language must be set on every controller’s execution, or else application’s multilingual features do not work as expected.

Another idea is to create and configure a language management behavior for your application.