مشکل در آپلود عکس

[font="Tahoma"][right][rtl]

باسلام

من از این مقاله آموزشی برای آپلود عکس استفاده کردم. می خوام مثلا قبل از این کد

[/rtl]

[/right]
$uploadedFile->saveAs(Yii::app()->basePath.'/../banner/'.$fileName); // image will uplode to rootDirectory/banner/[right]

[rtl]

یک شرط بزارم که چک کنه اگر کاربر عکس وارد کرده بود اون کد اجرا بشه

این شرط زیر رو نوشتم کار نمیکنه !

[/rtl]

[/right]
if (!empty($_FILES['image']['name'])){

   $uploadedFile->saveAs(Yii::app()->basePath.'/../images/userprofile/'.$fileName); // image will uplode to rootDirectory/images/userprofile

}[right]

[rtl]

ممنون میشم راهنمایی ام کنید .

[/rtl]

[/right]

[/font]

[right][rtl][font="Tahoma"]

سلام

توی همون مقاله ای که لینک دادید تو کد اکشن آپدیت مثال کدی که نیاز دارید هست:

[/font][/rtl][/right]
      if(!empty($uploadedFile)) // check if uploaded file is set or not

        {

          $uploadedFile->saveAs(Yii::app()->basePath.'/../banner/'.$model->image);

        }[right][size=2][font="Tahoma"][rtl][/font][/size][/right][right][size=2][font="Tahoma"]دوست عزیز بنده از همین کدها استفاده کرده ولی متاسفانه در هنگام اجرای کد CuploadedFile() مقدار بازگشتی null هستش. مشکل از کجاست؟[/font][/size][/right][right][size=2] [/size][/right][right][size=2][font="Tahoma"]دقیقا کدهای استفاده شده بنده مشابه همین کدهای نمونه ارسالی توسط دوست گرامی است.[/font][/size][/right][right][size=2] [/size][/right][right][size=2][font="Tahoma"][/rtl][/font][/size][/right]