تفاوت نسخه های جدید فریم ورک

[font="Tahoma"][rtl]

سلام دوستان . وقتی میخوام این فریم ورک نسخه جدید رو دانلود کنم دو تا گزینه هستش اینها فرقشون چیه؟

[/font]

  • [font="Tahoma"]Yii 2 with advanced application template[/font]
  • [font="Tahoma"]Yii 2 with basic application template[/font]

[font="Tahoma"]

[/rtl][/font]

[size="4"] Basic application template[/size]

This template is a perfect fit for small projects or learning Yii2.

The application has four pages: the homepage, the about page, the contact page and the login page. The contact page displays a contact form that users can fill in to submit their inquiries to the webmaster, and the login page allows users to be authenticated before accessing privileged contents.

[size="4"] Advanced application template[/size]

This template is for large projects developed in teams where backend is divided from frontend, application is deployed to multiple servers etc. This application template also goes a bit further regarding features and provides essential database, signup and password restore out of the box.

[rtl]ضمن تشکر از نبی عزیز. آیا کسی از دوستان هست که هر دو حالت را نصب کرده باشه و در عمل و تجربه تفاوتشون را بگه؟

[/rtl]

[rtl][font="Tahoma"]

خواهش میکنم. ولی چرا خودتون امتحانشون نمیکنید. اینطور بهتر میتونید نتیجه گیری کنید.

اما عمده تفاوت رو اگر خلاصه بخواهیم بگیم در اینه که مد basic برای یک سایت سادست که یک سمت داره ولی advance برای سایتهای بزرگتر که دو سمت کاربری و مدیریت رو میخوایم جداگانه داشته باشیم خوبه.

ضمناً توجه داشته باشید که اینها تنها اسکلت پایه پروژه هستند و در هر دو، هسته فریم ورک یکسان و مشترک هست.

مثلاً در Yii 1 با webapp شما یک اسکلت پیشفرض ساده میسازید ولی مثلاً با یکی از این مقالات:

http://www.yiiframework.com/wiki/374/yiiboilerplate-setup-a-professional-project-structure-in-seconds/

http://www.yiiframework.com/wiki/63/organize-directories-for-applications-with-front-end-and-back-end-using-webapplicationend-behavior

http://www.yiiframework.com/wiki/33/organize-directories-for-applications-with-front-end-and-back-end

میتونید حالات پیچیده تر که بخش کاربری از مدیریت مستقل بشه رو بسازید.

حالا در yii2 این دو اسکلت رو تحت دو شاخه جدید در تیم توسعه خودشون تعریف کردند که کار شما ساده شده باشه ولی اصل فریم ورک در هر دو مشترکه.

بنابراین basic و advance تنها در اسکلت متفاوت هستند و به نظرم چندان موضوع مهمی نیست.

[/font][/rtl]