کار با آرایه

[right]سلام

من ای آرایه رو دارم

می خاوم اون اسم شهر هم بره آخر آرایه اولی

[/right]
Array

(

  [0] => Doctor Object

    (

      [_new:CActiveRecord:private] => 

      [_attributes:CActiveRecord:private] => Array

        (

          [id] => 484

          [id_nezam_pezeshki] => 37587

          [fname] => حميد 

          [lname] => قدوسي

          [city_id] => 1

          [field_id] => 77

          [address] => چهارراه سعدي – روبروي بانک مسکن – بن بست دارايي

          [work_address] => -------

          [gender] => مرد

          [id_markaz] => 1

          [tell] => 4252084

          [category_id] => 27

        )


      [_related:CActiveRecord:private] => Array

        (

          [city] => City Object

            (

              [_new:CActiveRecord:private] => 

              [_attributes:CActiveRecord:private] => Array

                (

                  [id_city] => 1

                  [city_name] => زنجان

                )


              [_related:CActiveRecord:private] => Array

                (

                )


              [_c:CActiveRecord:private] => 

              [_pk:CActiveRecord:private] => 1

              [_alias:CActiveRecord:private] => t

              [_errors:CModel:private] => Array

                (

                )


              [_validators:CModel:private] => 

              [_scenario:CModel:private] => update

              [_e:CComponent:private] => 

              [_m:CComponent:private] => 

            )


        )


      [_c:CActiveRecord:private] => 

      [_pk:CActiveRecord:private] => 484

      [_alias:CActiveRecord:private] => t

      [_errors:CModel:private] => Array

        (

        )


      [_validators:CModel:private] => 

      [_scenario:CModel:private] => update

      [_e:CComponent:private] => 

      [_m:CComponent:private] => 

    )
[right]ینی بشه اینطوری [/right]
Array

(

  [0] => Doctor Object

    (

      [_new:CActiveRecord:private] => 

      [_attributes:CActiveRecord:private] => Array

        (

          [id] => 484

          [id_nezam_pezeshki] => 37587

          [fname] => حميد 

          [lname] => قدوسي

          [city_id] => 1

          [field_id] => 77

          [address] => چهارراه سعدي – روبروي بانک مسکن – بن بست دارايي

          [work_address] => -------

          [gender] => مرد

          [id_markaz] => 1

          [tell] => 4252084

          [category_id] => 27

          [city_name] => زنجان

        )


      [_related:CActiveRecord:private] => Array

        (

          [city] => City Object

            (

              [_new:CActiveRecord:private] => 

              [_attributes:CActiveRecord:private] => Array

                (

                  [id_city] => 1

                  [city_name] => زنجان

                )


              [_related:CActiveRecord:private] => Array

                (

                )


              [_c:CActiveRecord:private] => 

              [_pk:CActiveRecord:private] => 1

              [_alias:CActiveRecord:private] => t

              [_errors:CModel:private] => Array

                (

                )


              [_validators:CModel:private] => 

              [_scenario:CModel:private] => update

              [_e:CComponent:private] => 

              [_m:CComponent:private] => 

            )


        )


      [_c:CActiveRecord:private] => 

      [_pk:CActiveRecord:private] => 484

      [_alias:CActiveRecord:private] => t

      [_errors:CModel:private] => Array

        (

        )


      [_validators:CModel:private] => 

      [_scenario:CModel:private] => update

      [_e:CComponent:private] => 

      [_m:CComponent:private] => 

    )
[center]تو گوگل خیلی گشتم

اینا رو هم پیدا کردم [/center]

<?php

$stack = array("orange", "banana");

array_push($stack, "apple", "raspberry");

print_r($stack);

?>

function array_insert (&$array, $position, $insert_array) {

 $first_array = array_splice ($array, 0, $position);

 $array = array_merge ($first_array, $insert_array, $array);

} 

array_insert ($test_array, 2, array ('rowX' => array ('colX' => 'foobar2')));

echo '<pre>'; print_r ($test_array); echo '</pre>'; [right]ممنون میشم اگه کمکم کنید [/right]

[right]سلام[/right][right]این چیزی که شما اینجا دارید یک آبجکته[/right][right]که کلاسش هم Doctor هست[/right][right]شما اگه به مدل Doctor یک متغییر اضافه کنید اینجا هم اضافه میشه[/right][right]اگه مشکل داشتی مدل دکتر رو اینجا بفرستید [/right]

خب اون رو که با ریلیشن ها دسترسی داری بهتش

ینی :


$model->fname; // حمید

$model->city->name; // زنجان. همشهری هم که هستی :دیحالا اگه میخای اینطوری که میخای باشه خودت باید یه آرایه ی خالی بسازی و اینا رو توش پر کنی
<?php 

	$array = array();

	foreach ($model as $key => $value) {

		$array[$key] = $value;

	}

	$array['city'] = $model->city->name;

?>

[right]بچه های خیلی دمتون گرمه راه حل آرایه خالی رو میرم به نظر بهتره [/right]