استفاده از درگاه پرداخت آنلاین

[right]

سلام

تا حالا کسی یک درگاه پرداخت آنلاین تو سایتش که با یی نوشته شده باشه پیاده سازی کرده؟

ممنون میشم اگه بتونین منو راهنمایی کنین

[/right]

[right]

سلام

این سوال چند وقت پیش مشابهش پرسیده شده بود، بحث پرداخت آن لاین مربوط به بانک میشه و در فریمورک نکته خاصی نداره … در اصل شما با وب سرویسی که بانک در اختیارتون قرار میده کار میکنید، و هر بانک استاندارد های خاص خودش و روش کار خودش رو داره (متاسفانه)، پیشنهاد می کنم پس از دریافت اطلاعات وب سرویس، کارتون رو شروع کنید و اگر مشکلی بود در اینجا بپرسید.

[/right]

[font="Tahoma"][rtl]کلاسهای اکثر بانکها رو نوشتم برای کدوم بانک میخواید ؟[/rtl][/font]

سلام ممنون از پاسخ ها

بانک ملت بیستر مورد نظرمه


<?php


class mellat 

{

	const terminalID = 1000001;

	const username = 'wssddff';

  const password = 2655;

	

	

	//const webservice = 'https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw';

	//const webservice = 'https://pgwsf.bpm.bankmellat.ir:1443/pgwchannel/services/pgw';

    const webservice = 'https://pgwsf.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw';


    


		/**


	* 	method send request to bank and get authority!

	*

	* @param $price int , toman تومان

	* @param $order_id int , unique id

	* @param $callback string , callback site

	* @return object , au: authority , go: bank link payment , status: the status of connection!

	**/

	public function request($price = NULL , $order_id = NULL , $callback = NULL)

	{

		$parameters = array(

				'terminalId' => self::terminalID ,

				'userName' => self::username ,

				'userPassword' => self::password ,

				'orderId' => $order_id ,

				'amount' => $price * 10 ,

				'localDate' => date("Ymd") ,

				'localTime' => date("His") ,

				'additionalData' => '' ,

				'callBackUrl' => $callback ,

				'payerId' => '0' ,

		);

			

			try

		{

			$client = new nusoap_client(self::webservice);

			$err = $client->getError();

			if($err)

				return -6;

		}

		catch(Exception $e)

		{

			Logs::model()->add('خطا در اتصال به بانک ملت','خطا : '.strip_tags($err));

			return -6;

		}

				

			$result = $client->call('bpPayRequest', $parameters, 'http://interfaces.core.sw.bps.com/');

			//print_r($result);

			$res = explode (',', $result);

			if( ! isset($res[0]) or $res[0] != "0" or ! isset($res[1]))

				return -6;


			else

			{

				return strip_tags($res[1]);

			}


			

		return -6;

	}

	

	
		/**

	* method to check verify transaction

	*

	* @param $price int , تومان

	* @param $order_id int , unique order id 

	* @param $au string , authority code

	* @return bool true/false 

	**/

	public $SaleReferenceId = '';

	public function verify($price = NULL ,$order_id = NULL , $au = NULL)

	{


		//print_r($_POST);

			$RefId = @$_POST['RefId']; // notNeed

			$ResCode = @$_POST['ResCode'];

			$SaleOrderId = (int) @$_POST['SaleOrderId'];

			$SaleReferenceId = @$_POST['SaleReferenceId'];

			//Logs::model()->add('SaleReferenceId',$SaleReferenceId .'-'.$RefId);

			

            $this->SaleReferenceId = $SaleReferenceId;

            /**/

			//check

			if($SaleOrderId != $order_id or $RefId!=$au or ! isset($_POST['ResCode']))

			{

				Logs::model()->add('برگشت بانک ملت','خطا : ورودی نامعتبر است !');

				return false;

			}

				

			if($ResCode !=0)

			{

				return false;

				#Logs::model()->add('برگشت بانک ملت','خطا : پرداخت انجام نشد .');

			}

			

		try

		{

			$client = new nusoap_client(self::webservice);

			$err = $client->getError();

			if($err)

				return false;

		}

		catch(Exception $e)

		{

			Logs::model()->add('خطا در برگشت ملت ','خطا : '.strip_tags($err));

			return false;

		}


				 

			$parameters = array(

					'terminalId' => self::terminalID ,

					'userName' => self::username ,

					'userPassword' => self::password ,

					'orderId' => $SaleOrderId ,

					'saleOrderId' => $SaleOrderId ,

					'saleReferenceId' => $SaleReferenceId

					);


				// Call the SOAP method

				unset($result);

				$result = $client->call('bpVerifyRequest', $parameters,'http://interfaces.core.sw.bps.com/');


				// Check for a fault

				//if ($client->fault) 

					//Logs::model()->add('برگشت بانک ملت','_خطا در اتصال به بانک .');


				

				$err = $client->getError();

				if ($err) 

				{

					Logs::model()->add('برگشت بانک ملت',"__خطا : " . strip_tags($err) );

					return false;

				}


				

				if(isset($result) and $result==0)

				{

					//settel

					unset($result);

					$result = $client->call('bpSettleRequest', $parameters,'http://interfaces.core.sw.bps.com/');

					if ($client->fault) 

					{

					Logs::model()->add('برگشت بانک ملت','خطا در اتصال به بانک .');

						return false;

					}


				

				$err = $client->getError();

				if ($err) 

				{

					Logs::model()->add('برگشت بانک ملت',"خطا : " . strip_tags($err) );

					return false;

				}


				

					if(isset($result) and $result==0)

					{

						return true;	

					}

				}

				return false;

	}

	

	/* go to bank by au */

	public function go2bank($id='')

	{

		?>

<html><head><meta charset='utf-8' /></head><body>

please wait ...

<form name='myform' action='https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat' method='POST'>

<input type='hidden' name='RefId' value='<?php echo $id ?>'>

</form>

<script language='javascript'>document.myform.submit()</script>

<!-- MobinPal Payment Webservice System desiged by RezaOnline.net -->

</body></html>

			 <?php

			 die;

	}

}خیلی ممنون دمت گرم

[rtl]ایول آقا رضا. خیلی از فردین بازیت خوشم آمد.

موفق و پیروز باشی انشاءالله.:D

[/rtl]

[font="Tahoma"]آقایون من با order ID مشکل خوردم و موقع تست چند تا order ID زدم و الان که کار تمام شده به این مشکل خوردم که شاید order ID تکراری ایجاد بشه و تراکنش ارور بخوره به نظرتون چجوری مشکل رو حل کنم؟[/font]

[font="Tahoma"][rtl]+یک عدد بکنیدش خب مثلا از هزار شروع کنید[/rtl][/font]

راه های زیادی برای ایجاد درگاه پرداخت وجود داره، اگه میخواید سریع به درگاه متصل بشید، بهتره از درگاه های واسط مثل رایان پی و زرین پال و … استفاده کنید که امکانات مختلفی رو هم در اختیار شما قرار میدن.

این سایت شرکت رایان پی هستش
https://rayanpay.com