روش ارسال فرم با ایجکس؟

[size="3"][font="Tahoma"][right]سلام

لطفا یک قهرمان روش ارسال فرم با ایجکس را توضیح بدهد

من روش کار با جیکوئری و ایجکس را میدونم ولی نتونستم از پس ارسال فرم با ایجکس در یی بر بیام

برای مثال سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

فرمی برای دریافت کامنت کاربر داریم پس از ارسال فرم در صورت ذخیره موفقیت آمیز پیغامی که ترجیحا توسط

setFlash()

ایجاد شده به جای فرم نشان داده شود.

[/right][/font][/size]

[right][rtl][font="Tahoma"]

سلام

فکر کنم قهرمانی که دنبالش هستید آقای لری اولمن باشه که [color="#4169E1"]در این پست[/color] به خوبی و در اختصار کار با ajax در JQuery و انواع ارسال فرم ها رو شرح داده.

نمایش پیغام رو هم میتونید ساده تر در نظر بگیرید و پیام رو از ابتدا به صورت hidden در یک div قرار بدید و در مواقع لزوم visible اش کنید.

کلا با اینکه yii خیلی خوب از JQuery ساپورت میکنه کمتر پیش میاد از توابع ویژه فریمورک در این زمینه استفاده کنم و شخصا کد زدن مستقیم در JS رو ترجیح میدم :)

[/font][/rtl][/right]