ترجمه فیلم بصورت خودکار در ویدابیا

تیم ما در زمینه

ترجمه فیلم خودکار

یک وبسایت رو راه اندازی کرده و خوشحال میشم بهش سر بزنید

همینطور نظراتتون برامون خیلی مهمه مثل نظر درباره مقالههامون مثل مقاله ترجمه صوت

فیلیمو یکی از بهترین اپلیکیشن های ایرانی هستش و ساخت فیلیمو مدتها طول کشید ه حتما تدبیری هم برای اینکار شده میتونید به ساختارش نگاهی بیندازید