استخدام برنامه نویس فول استک در خطوط جدید مترو تهران

با سلام
با افتتاح خطوط مترو در یکی از همین خطوط جدید در بخش فنی ایستگاه به یک برنامه نویس مسلط و فول استک نیاز دارند
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://seemorgh.com/product-services/reportage/439757-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1/ مراجعه نمایید.