کاربرد Together و Through چیست؟

[rtl]

[right]سلام دوستان…

من خیلی منابع مختلف رو خوندم ولی متوجه نشدم که استفاده این 2 در Relation های ActiveRecord چی هست!

  • برای چی و چرا از Together برای relation ها استفاده میشه؟

  • برای چی و چرا از Through برای relation ها استفاده میشه؟

ممنون میشم دوستان کمک کنن…

خیلی خیلی ممنون…

[/rtl]

[/right]

[rtl]

ا[font="Tahoma"]ین ویکی[/font][font="Tahoma"] رو بخون کامل توضیح داده.

[/font]

[/rtl]

[right]

خیلی مقاله خوبی بود… ممنون…

در رابطه با Thought چطور؟

باتشکر

[/right]

[font="Tahoma"][size="2"] [rtl]

[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]استفاده از [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]through[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] به شکل زیر می باشد :[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]

[/rtl]

‘relationName’=>array(‘relationType’, ‘ClassName’, ‘foreign_key’, ‘through’=>‘throughRelationName’, …additional options)

[rtl]

[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]که در آن [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]foreign_key[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] به نام کلیدی اشاره دارد که :[/size][/font] [font="Tahoma"][size="2"]1- [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]در جدولی تعریف شده است که در [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]throughRelationName[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] مشخص می شود[/size][/font] [font="Tahoma"][size="2"]2- [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]به جدولی اشآره دارد که داده های مدل [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]ClassName[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] را در خود نگه می دارد. [/size][/font] [font="Tahoma"][size="2"]Through[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] برای هر دو نوع رابطه [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]HAS_ONE[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] و [/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]HAS_MANY[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"] می تواند به کار رود.[/size][/font][font="Tahoma"][size="2"]

[/rtl] [/size][/font]